Rössjödagen

Här ser ni rössjödagen i bilder.

Birgitta Blomkvist höll i gudstjänsten i år.

Erling Unander sjöng och berättade historier.

Det hölls en loppmarknad i mangelboden.

Det bjöds på hällakakor med "blanna".